Kodin Terveys

Tunne kotisi

Kodin terveystarkastus on asiantuntijakatselmus, joka selvittää rakennuksen terveellisyyteen vaikuttavat tekijät.

Kodin terveystarkastuksessa kartoitetaan asumisterveyteen vaikuttavia rakennusvirheitä ja –vaurioita. Arviointi pohjautuu Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2009 mukaiseen tulkintaan ja suosituksiin. Tarkastuksessa arvioidaan myös rakenteen rakennusfysikaalinen toiminta.

Tarkastus kestää kahdesta neljään tuntiin.

Tarkastuksen aikana käymme läpi kohteen ja teemme

 • Rakennusvuoteen ja rakennustapaan perustuvan riskianalyysin
 • Tutkimuksia mittalaitteilla sekä aistinvaraisia havaintoja

 • Ilmanvaihdon toimintatarkastuksen
 • Ilmavuototutkimuksen lämpökameralla ja merkkiaineella.
  Tällä menetelmällä voidaan selvittää mikrobien kulkeutumista rakenteista huoneilmaan. Lämpökamera rakenteiden esitutkimisessa auttaa paikallistamaan mahdollisia riskikohtia rakenteissa.
 • Kosteusmittauksia riskikohdista.
 • Materiaalien riskianalyysin.
  Vanhentuneet materiaalit kuten muovimatto tai lastulevy saattavat aiheuttaa sisäilmaan kaasumaisia päästöjä. Vanhentuneet materiaalit saattavat myös aiheuttaa kosteus- ja homevaurioiden syntymisen rakenteisiin.
 • Radonriskianalyysin.
  Maaperän radon on näkymätön ja hajuton kaasu, jolle altistuminen lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.
 • Mahdollisten voc- tai mikrobinäytteiden otto.
  
Näytteet toimitetaan käynnin jälkeen Eviran hyväksymään laboratorioon.

Asiakkaalle toimitetaan Kodin terveystarkastus –raportti, josta käy ilmi

 • mahdollisten rakennusvirheiden ja –vaurioiden vaikutus asumisterveyteen
 • mahdollisten laboratorionäytteiden tulkinta
 • selvitys riskirakenteista
 • korjaustoimenpide-ehdotukset
 • suositellut jatkotutkimukset